• erpulathudai06@gmail.com
  • Ankara-Turkey

Havacılık Mühendisliğine Sezgisel Yaklaşım

Değişken Süpürme Açılı Kanatlar

Doğulu ve batılı bütün tasarımlar tarafından bir zamanlar olmazsa olmaz tasarım olarak görülen değişken süpürme açılı kanatlar bugünlere sadece geçmişten hatıra gibi görünüyor. Özellikle 1950lerden 1970lere kadar oldukça popüler olan pek çok tasarımda yer alan bu teknoloji neden sahneden birdenbire çekildi? Ne sağlayabiliyordu zamanla ne sağlayamadı? Bu soruların genel cevaplarını arayacağız. Öncelikle bir kanadın uçlarını öne ve arkaya çekerek ne […]

Düşük Görünürlük 1.

Yeni nesil savaş uçaklarında en üstünde durulan meselelerin başında düşük görünürlük konusu gelmektedir. Bu makale serisinde düşük görünürlük nedir, hangi türleri vardır, karşı önlemler nelerdir gibi konuların üzerinde dururken aynı zamanda radar ve diğer tespit sistemlerinin çalışma yöntemlerini daha iyi anlamaya çalışacağız. Göremezsen Durduramazsın ! Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eski ve insanlık her zaman savaş halinde oldu, eski çağlardan […]

Kanart

Bu yazıların amacı bazı havacılık tasarımlarının performanslarının farklı yönleriyle incelenmesi ve sezgisel bir temele oturtulmasıdır. Bu sayede ileride göreceğimiz yeni tasarımlara eleştirel ve analitik bir çerçeveden bakabilme yetimizin, aynı zamanda kendi tasarımlarımızda ortaya çıkabilecek sorunları öngörme kabiliyetimizin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kanart uçaklar geleneksel tasarımların aksine yatay stabilizörü ana kanadın önünde olan tasarımlardır. Bugün uçaktan bahsedince genelde aklımıza bir kanart tasarımı gelmez. […]

Avcı Jetlerinde Delta Kanatların İncelemesi

Bu makalelerin amacı uçak tasarımlarında gördüğümüz bazı kritik noktaları açıklayarak sezgisel bir temele oturtmaktır. Tasarımların arkasında yer alan düşünceleri anlamak ve kendi tasarımlarımızda fikir olarak tatbik etmek mühendislik öngörümüzü geliştirerek verimimizi arttıracaktır. Günümüzde özellikle avcı ve önleme uçağı olarak görev yapan hemen tüm hava araçlarının geriye ok açılı ve üçgen şekle sahip kanatlara sahip olduğunu biliyoruz. Delta yunan alfabesindeki üçgen […]